Celovito usposabljanje za vozniški izpit

Pridobivanje vozniškega dovoljenja je lahko velika prelomnica v življenju, pogosto pa se izkaže, da je to tudi dokaj zahtevna in zamudna obveznost. Gre namreč za proces, ki ga je treba opraviti v celoti od začetka do konca. Že takoj imamo nekaj obveznosti, ki niso vedno samoumevne in jih moramo v neki meri opraviti povsem samostojno. Tudi po opravljeni izpitni vožnji obveznosti še ni konec. Ravno zato ponujajo najboljšo izkušnjo tiste avtošole, ki imajo res celovite programe usposabljanja mladih voznikov. 

Za vozniški izpit kategorije B moramo najprej opraviti nekaj splošnih obveznosti, ki jih imamo tudi pri drugih kategorijah. To je tečaj iz prve pomoči ter zdravniški pregled. Nato je treba za vozniški izpit kategorije B opraviti program pri avtošoli – najprej ta vključuje tečaj in preverjanje znanja iz cestnoprometnih predpisov. Sledi praktično usposabljanje, ki predstavlja velik del celotnega programa, večino stroškov in tudi veliko skrbi za mlade voznike. Povsem razumljivo je torej, da po uspešno opravljeni izpitni sledi olajšanje in praznovanje. A to ni zadnja obveznost, vozniški izpit kategorije B predvideva še nekaj nujnega dela.

Treba bo obiskati center varne vožnje in opraviti tečaj ter se udeležiti skupinske delavnice o odnosih v cestnem prometu. Center varne vožnje obiščemo po vsaj šestih mesecih od izpitne vožnje, ko že pridobimo nekaj praktičnih izkušenj na cesti. Tako se lahko spoznamo še z nekaterimi manj pogostimi situacijami v prometu in spoznamo obnašanje avtomobila v ekstremnih razmerah. Pomembno je, da te obveznosti pravočasno opravimo v roku dveh let. Center varne vožnje obiščemo samostojno, običajno to ni del programov, ki jih nudijo avtošole, se pa programi opravljajo skupinsko. 

Avtošola lahko močno pomaga s celovitim programom, za tiste obveznosti, ki v to niso vključene, pa lahko ponudi vsaj bogato zbirko informacij. Ni torej vseeno, katero avtošolo izberemo za opravljanje vozniškega izpita.