Lektoriranje za fizične in pravne osebe

Poznavanje določenega jezika, maternega ali tujega, se od človeka do človeka razlikuje. Nekateri imajo na tem področju ogromno znanja, spet drugi so šibkejši. To se kaže ne samo v pisnem, ampak tudi pri ustnem sporazumevanju. Obstajajo pa osebe, ki so pravi strokovnjaki pri poznavanju jezika. Vsekakor so se zato tudi dolgo čas izobraževali in že med študijem nabirali številne izkušnje.

Med njimi so tudi podjetja, ki nam ponujajo storitev lektoriranje. Sodobni čas nam omogoča, da se z njimi lahko povežemo tudi preko spleta. Eno izmed takšnih podjetij je tudi Alkemist, ki nudi prevajanje in tolmačenje .

Kaj je lektoriranje?

Lektoriranje je celovit jezikovni pregled določenega besedila, ki je lahko v maternem ali pa tujem jeziku. Lektorski jezikovni pregled vsebuje slovnično in pravopisno pregledovanje besedil, odpravljanje napak in sooblikovanje besedila v pomenu oblikovne in slogovne korekture.
Lektoriranje je torej temeljita analiza besedila. Lektor v besedilu odpravi pravopisne, slovnične in stilistične napake. Po opravljenem slovničnem pregledu besedila, ki mora biti res natančno in dosledno, je besedilo popolnoma brez napak in napisano tudi pomensko pravilno.

Vrste lektoriranja

Vsekakor se lektoriranje tako kot številne druge storitve deli na več vrst. Najpogostejše kategorije vrst lektoriranja so lektoriranje diplomskih nalog, lektoriranje magistrskih nalog in doktorskih disertacij, slovnični pregled drugih besedil ter lektoriranje naloge v 24-ih urah. To so najpogostejše vrste, ki nam lektorji ponujajo kot svoje storitve, tudi na spletu. Seveda se slovnični pregled besedila lahko deli še na druge vrste. Besedila pa se pri tem med seboj razlikujejo ne samo po dolžini, temveč tudi po zahtevnosti. Tudi na podlagi tega se na koncu izračuna cena.
Lektoriranje je torej postopek, ki nam zagotavlja, da je besedilo pregledano do skrajnosti in da v njem ni nobene napake. Osebe, ki nam to zagotavljajo, pa se imenujejo lektorji. Ti nam po pregledu določenih besedil posredujejo tudi izjavo, v kateri izjavljajo, da je besedilo popravljeno dosledno in natančno. Za nas pa lahko lektorirajo besedila v maternem ali tujem jeziku.