Kadrovska mapa mora biti brezhibno urejena

Kadrovska mapa vsebuje vse potrebne podatke o zaposlenemu. Podjetje mora imeti za vsakega delavca narejeno in natančno urejeno kadrovsko mapo. V njej imamo na enem mestu informacije, ki jih bomo potrebovali, ko bomo razporejali določenega delavca na delovno mesto, ki ga hočemo zapolniti. V vsaki večji ali manjši organizaciji so zaposlene osebe razporejene v določen sistem, ki kadroviku omogoča pravilno razvrščanje in pridobivanje novih delavcev. Pri tem si lahko pomagajo z različnimi programi.

Kadrovska mapa je kvaliteten program preko katerega lahko spremljamo naše zaposlene, vodimo postopke zaposlovanja ter jim v primeru pomanjkanja znanja organiziramo dodatna izobraževanja, s katerimi lahko pridobijo nove certifikate o pridobitvi določene veščine.

Kadrovska mapa je novost na trgu in se vedno bolj uporablja. S pomočjo kvalitetnega sistema lahko vaše podjetje postane vodilno na svojem področju, saj boste vašim zaposlenim tako lahko nudili le najboljše.

Elektronski arhiv vam omogoča nadzor nad vsemi dokumenti v podjetju

Elektronski arhiv je zelo kakovosten in kvaliteten program, ki vam omogoča arhiviranje dokumentov, računov, kadrovskih obrazcev, dobavnic in druge dokumentacije na pravilen način. S pomočjo e-arhiva boste lahko pripravili razvrstili vaše dokumente po različnih skupinah in tako bo njihova preglednost enostavna in hitra.

Elektronski arhiv omogoča dostop tudi posebnim uporabnikom, ki jim dodelite pravico do vpogleda v vaše dokumente. Pri tem vas sprotno uporabnike sprotno obvešča uporabnike o vsaki spremembi, ki je nastala pri določenem dokumentu. Funkcijo obveščanja lahko enostavno reguliramo in jo po potrebi vklopimo ali izklopimo.

Elektronski arhiv mora delovati v skladu s pravili podjetja in mora biti prilagojen za vse potrebe uporabnikov ter uporabniških skupin. Vsakdo od zaposlenih, ki želi dostopati do posameznega dokumenta, mora imeti možnost uporabe in pregleda različne dokumentacije. Programi za elektronsko vodenje dokumentov so na voljo pri različnih podjetjih, ki se ukvarjajo z upravljanjem vsebin in imajo svoje predstavitve na internetu.