Kadrovska mapa mora biti brezhibno urejena

Kadrovska mapa

Kadrovska mapa vsebuje vse potrebne podatke o zaposlenemu. Podjetje mora imeti za vsakega delavca narejeno in natančno urejeno kadrovsko mapo. V njej imamo na enem mestu informacije, ki jih bomo potrebovali, ko bomo razporejali določenega delavca na delovno mesto, ki ga hočemo zapolniti. V vsaki večji ali manjši organizaciji so zaposlene osebe razporejene v določen sistem, ki kadroviku omogoča pravilno razvrščanje in pridobivanje novih delavcev. Pri tem si lahko pomagajo z različnimi programi.

Kadrovska mapa je kvaliteten program preko katerega lahko spremljamo naše zaposlene, vodimo postopke zaposlovanja ter jim v primeru pomanjkanja znanja organiziramo dodatna izobraževanja, s katerimi lahko pridobijo nove certifikate o pridobitvi določene veščine.

Kadrovska mapa je novost na trgu in se vedno bolj uporablja. S pomočjo kvalitetnega sistema lahko vaše podjetje postane vodilno na svojem področju, saj boste vašim zaposlenim tako lahko nudili le najboljše.

Elektronski arhiv vam omogoča nadzor nad vsemi dokumenti v podjetju

Elektronski arhiv je zelo kakovosten in kvaliteten program, ki vam omogoča arhiviranje dokumentov, računov, kadrovskih obrazcev, dobavnic in druge dokumentacije na pravilen način. S pomočjo e-arhiva boste lahko pripravili razvrstili vaše dokumente po različnih skupinah in tako bo njihova preglednost enostavna in hitra.

Elektronski arhiv omogoča dostop tudi posebnim uporabnikom, ki jim dodelite pravico do vpogleda v vaše dokumente. Pri tem vas sprotno uporabnike sprotno obvešča uporabnike o vsaki spremembi, ki je nastala pri določenem dokumentu. Funkcijo obveščanja lahko enostavno reguliramo in jo po potrebi vklopimo ali izklopimo.

Elektronski arhiv mora delovati v skladu s pravili podjetja in mora biti prilagojen za vse potrebe uporabnikov ter uporabniških skupin. Vsakdo od zaposlenih, ki želi dostopati do posameznega dokumenta, mora imeti možnost uporabe in pregleda različne dokumentacije. Programi za elektronsko vodenje dokumentov so na voljo pri različnih podjetjih, ki se ukvarjajo z upravljanjem vsebin in imajo svoje predstavitve na internetu.

Servis fotokopirnih strojev je nujen za dobro delovanje vsakega fotokopirnega stroja

Servis fotokopirnih strojev

Servis fotokopirnih strojev je nujen in obvezen del pri uporabi vsakršnega fotokopirnega stroja. Če želimo, da bo naš fotokopirni stroj imel dolgo življenjsko dobo, mu moramo zagotoviti ustrezen servis. Izbira dobrega serviserja je ključna za naše zadovoljstvo in za uspešno delovanje našega podjetja.

Servis fotokopirnih strojev je nujen tudi zato, ker vemo, da so fotokopirni stroji v pisarnah zelo obremenjeni. Vsakodnevno naredijo po več tisoč kopij in zato se lahko pojavijo kakšne nepričakovane težave, ki jih ne moremo samo odpraviti Takrat se moramo obrniti na serviserja, ki nam bo z veseljem pomagal in nas rešil iz zagate.

Servis fotokopirnih strojev ponuja veliko uradnih serviserjev za različne blagovne znamke. Vsak servis je specializiran za točno določen tip stroja in tako bo ob klicu tako vedel, kje je možnost za nastalo težavo. Na različnih spletnih straneh lahko najdete informacije o različnih ponudnikih in zastopnikih po Sloveniji.

Multifunkcijski tiskalnik za vse vrste tiskanja

Multifunkcijski tiskalniki se delijo na različne modele. Imamo barvne multifunkcijske tiskalnike, črno-bele multifunkcijske tiskalnike in velikoformatne multifunkcijske tiskalnike. Tiskalniki so različnih velikosti in imajo različne funkcije. Lahko jih uporabljamo za tiskanje, kopiranje in tudi skeniranje. Služijo nam za tiskanje na različne formate, kot sta formata A4 in A3.

Miltifukcijski tiskalniki so zelo hitri, nekateri nam natisnejo tudi 22 barvnih strani na minuto. Velikoformatni multifunkcijski tiskalnik so primerni za tiste, ki imajo potrebo po tiskanju, skeniranju in kopiranju zelo velikih dokumentov. Take naprave bolj počasi tiskajo in so primerne za bolj zahtevan dela. Lahko jih povežemo z različnimi programi kot so AutoCad ali pa z oblakom Google Drive ali Dropbox. Omogočajo nam istočasno tiskanje in skeniranje naših dokumentov.

Multifunkcijski tiskalniki nam lahko prihranijo denar na več različnih načinov. Z uporabno takega tiskalnika, lahko sami natisnemo dokumente, ki bi jih v nasprotnem primeru morali nesti natisniti v tiskarno.

Kontroling kot podporna dejavnost

kontroling

Kontroling lahko nalaže definiramo tako, da rečemo, da gre za podporno dejavnost poslovodstvu. Njegova naloga pa je predvsem ta, da služi kot informacijska podpora poslovodstvu podjetja. Tovrstna podpora pa se najbolje zagotavlja kar s pravočasnimi kontrolnimi in analitskimi informacijami o poslovanju podjetja in njegovem poslovnem okolju.

Za kontroling prav tako lahko rečemo, da je instrument v podjetju, ki ima predvsem naloge načrtovanja, obveščanja in poročanja. Prav tako so v ospredju tudi usmerjanje in kontroliranje. Predstavlja tudi veliko podporo vodstvu pri spremljanju in tudi uresničevanju strateških in operativnih ciljev.

Za izvajanje kontrolinga pa so zadolženi kontrolerji, ki tudi oblikujejo ter spremljajo upravljalne procese ter vse ostalo, o čemer smo že pisali.

Kontroling je torej krmiljenje, vodenje oziroma usmerjanje k dogovorjenim ciljem. Oseba, ki izvaja kontroling, skrbi, da lahko manager izvaja kontroling v okviru postavljenih ciljev in načrtov. Kontrolor je v resnici kar neke vrste navigator, ki managerju pomaga doseči zastavljene cilje, in sicer brez odmikov. Kontroling je upravljalni sistem podjetja, ki je voden predvsem s cilji.

Prevzemi podjetja so povsem običajna in vsakodnevna storitev

Pogosto se sprašujemo, zakaj so prevzemi podjetja tako pogost pojav pri nas in tudi drugje po svetu. Vzroki, da nekdo ne zmore več normalno poslovati se lahko skrivajo marsikje. Med najpogostejšimi pa so vsekakor pomanjkljivo strateško načrtovanje procesov prevzemov in združitev; neustrezna ocena vrednosti podjetij in preplačilo nakupne vrednosti; pomanjkljivosti vodenja; neskladnost organizacijskih kultur podjetij, ki se poskušajo združiti in še bi lahko naštevali.

S prevzemi podjetja kot storitvijo pa se ukvarjajo tudi številna slovenska podjetja, ki poskrbijo za to, da pri tem procesu poteka vse tako, kot je potrebno. Na tem področju imajo dolgoletne izkušnje in tudi številna znanja. Če tudi nas zanima to področje, je najbolje, da s podjetjem vzpostavimo tudi stik, ki ga lahko najlaže navežemo kar preko spletne pošte.